Cel i struktura

 1. Studium Życia Rodzinnego powołał do istnienia trzeci Biskup Częstochowski Stefan Bareła dn. 29 stycznia 1978 r., a dekretem z dn. 21 listopada 1983 r. formalnie związał je z Instytutem Teologicznym w Częstochowie. (zob. Dekret powołujący Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego przy Instytucie Teologicznym w Częstochowie, L.2812, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”, 3/1984/ s. 59.
 2. Celem Studium jest pogłębienie wykształcenia i formacji katolików świeckich, zwłaszcza w zakresie teologii małżeństwa i rodziny, a także psychologii, socjologii, prawa i bio-medycyny rodziny. Studium Życia Rodzinnego jest teoretycznym zapleczem dla różnych form duszpasterstwa rodzin i przedmiotu szkolnego „Przygotowanie do życia w rodzinie”.
 3. Program zaczerpnęliśmy z Instytutu Rodziny w Krakowie, działającym już wcześniej przy tamtejszym Papieskim Wydziale Teologicznym. W międzyczasie konsultowano i uzupełniano program nowymi zagadnieniami, które były również wprowadzone na analogiczne Studia Życia Rodzinnego przy Wydziałach Teologicznych w Warszawie i Poznaniu.
 4. W skład grona profesorskiego wchodzą wykładowcy miejscowego Instytutu Teologicznego, Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej oraz duchowni i świeccy specjaliści z niektórych ośrodków naukowych i duszpasterskich w Polsce (Warszawa, Kraków, Lublin, Poznań, Radom i Częstochowa).
 5. Dokumenty żródłowe Kościoła na których przede wszystkim opiera się Studium to Nauka Soboru Watykańskiego II, enc. „Humanae Vitae”, adh. „Familiaris Consortio”, enc. „Evangelium Vitae” oraz inne osoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie.
 6. Zajęcia Studium Życia Rodzinnego przy I.T. trwają dwa i pół roku (pięć semestrów). Program Studium, a więc wykłady, seminaria naukowe, ćwiczenia, konsultacje i praktyki oraz formacja duchowo-apostolska są realizowane w ok. 200 godzinach. Zajęcia studyjne są notowane w indeksach uczestników Studium.
 7. Studium kończy się otrzymaniem dyplomu po uprzednim złożeniu i obronieniu pracy dyplomowej oraz trzech egzaminów komisyjnych z zagadnień: teologiczno-etycznych, psychologiczno-społecznych i bio-medycznych. Dotąd wydaliśmy 433 dyplomy ukończenia Studium.
 8. Inne jeszcze dane o niniejszym Studium określa STATUT, który zamieszcza Dokument II Synodu Diecezji Częstochowskiej, Częstochowa 1987 r., s. 281-282.\
 9. W 1988 r. czwarty Biskup Częstochowski Stanisław Nowak powołał do istnienia drugi Ośrodek Studium Życia Rodzinnego przy Instytucie Teologicznym w Częstochowie. Ten ośrodek miał siedzibę w Sosnowcu i był przeznaczony dla południowej części diecezji czyli
  Zagłębia Dąbrowskiego. Zatem, przez cztery lata Studium funkcjonowało w dwóch ośrodkach: w Częstochowie i Sosnowcu. Po reorganizacji diecezji polskich w 1992 r. kierownictwo nad ośrodkiem Studium Życia Rodzinnego w Sosnowcu przejęła nowa Diecezja Sosnowiecka.
 10. Studium zorganizowało lub współorganizowało następujące sesje naukowe:
  1. Seminarium dla dziennikarzy, «„TAK” dla życia» (Częstochowa 1991 r.)
  2. Promocja Karty Praw Rodziny (Częstochowa i Sosnowiec 1991 r.)
  3. Sympozjum na temat: „Wychowanie prorodzinne w szkole” (Częstochowa 1993 r.)
  4. Kongres Rodziny w Bazylice Archidiecezjalnej w Częstochowie z okazji Międzynarodowego Roku Rodziny nt. „Rodzino, poznaj swoją godność” (1994 r.)
  5. Sesja nt. „Rodzina – drogą rozwoju dojrzałej miłości” (Częstochowa 1994 r.)
  6. Sympozjum w WSD w Częstochowie nt. encykliki Jana Pawła II „Evangelium Vitae” (1995 r.)
  7. Ogólnopolska konferencja nt. „Samorząd terytorialny w służbie rodzinom” doświadczenia gmin polskich i niemieckich (Częstochowa 1996 r.)
  8. Społeczne Dni Rodziny w Blachowni, Pajęcznie i Myszkowie (1996 r.)
  9. Ogólnopolska konferencja nt. „Samorząd terytorialny w służbie rodzinom – inicjatywy i doświadczenia” (Częstochowa 1998 r.)

© 2018 Archidiecezjalne Studium Życia Rodzinnego przy Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie