O studium

Możliwość komentowania O studium została wyłączona

Archidiecezjalne Studium Życia Rodzinnego przy Instytucie Teologicznym w Częstochowie jest naukowym zapleczem dla różnych form przygotowania do małżeństwa, duszpasterstwa rodzin i poradnictwa małżeńsko-rodzinnego.

Nasze Studium Życia Rodzinnego istnieje od 1978 roku. Zajęcia prowadzą u nas wykładowcy Instytutu Teologicznego, Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej oraz znani specjaliści problematyki rodziny z różnych ośrodków w Polsce.

Słuchaczem Studium może być osoba posiadająca świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia wyższej uczelni (wystarczy kserokopia).

Zapraszamy!

 

Dowiedz się więcej

 

© 2018 Archidiecezjalne Studium Życia Rodzinnego przy Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie