Program zajęć

Pedagogika i socjologia rodziny
 1. Metodyka i dydaktyka wychowania. (2x)
 2. Rodzina jako wspólnota. Przekaz wartości w rodzinie.
 3. Błędy wychowawcze w rodzinie.
 4. Wychowanie do miłości a edukacja seksualna.
 5. Postawy rodzicielskie. Wychowanie religijne w rodzinie.
 6. Współżycie seksualne jako kontakt osobowy. Kultura współżycia seksualnego.
 7. Problemy specjalne: rodziny niepełne, adopcja, rodzina wielodzietna, osoby starsze w rodzinie.
 8. Kondycja rodziny w świetle przemian. Modele małżeństwa w świadomości młodzieży.
Zagadnienia biomedyczne
 1. Rozwój człowieka z życiu płodowym.
  Zaburzenia dojrzewania płciowego.
 2. Opieka nad kobietą ciężarną- ciąża, poród, połóg. Zagrożenia i patologia ciąży- krwawienia, poronienia, zatrucia, cesarskie cięcie, ciąża pozamaciczna.
 3. Podstawy fizjologiczne naturalnego planowania rodziny.
 4. Antykoncepcja i sterylizacja.
 5. Choroby przenoszone drogą płciową.
 6. Środki wczesnoporonne i przerywanie ciąży.
 7. Niepłodność i jej leczenie klimakterium.
Teologia rodziny
 1. Pismo Święte o małżeństwie i rodzinie.
 2. Ojcowie Kościoła o małżeństwie i rodzinie.
 3. Chrześcijańskie przygotowanie do małżeństwa.
 4. Małżeństwo jako sakrament.
 5. Jedność i nierozerwalność małżeństwa.
 6. Odpowiedzialne rodzicielstwo.
 7. Dar męskości i ojcostwa.
 8. Katolickie poradnie rodzinne.
 9. Weekendowe kursy przedmałżeńskie.
 10. Prawne aspekty małżeństwa.
 11. Duchowość małżeńska i rodzinna.
 12. Święta Rodzina wzorem dla małżonków i rodziny.
 13. Małżeństwa niesakralne w praktyce duszpasterskiej.
Zagadnienia bioetyczne
 1. Podstawy antropologii personalistycznej- etyka a moralność, norma moralności, czyn moralny, prawo naturalne i stanowione.
 2. Godność osoby ludzkiej.
 3. Formacja ludzkiej osobowości- cnoty i wady.
 4. Personalistyczna wizja płciowości człowieka.
 5. Sztuczna prokreacja (płciowa i pozapłciowa- klonowanie).
 6. Diagnostyka prenatalna.
 7. Aborcja i antykoncepcja.
Psychologia
 1. Psychologiczne aspekty rozwoju człowieka- rozwój psychologiczny dzieci i młodzieży.
 2. Psychologiczne aspekty rozwoju człowieka- dojrzałość osobowa i religijna.
 3. Psychologia rodziny (psychologia mężczyzny i kobiety, psychologia wspólnoty małżeńskiej).
 4. Kryzysy i konflikty małżeńskie.
 5. Psychopatologia życia rodzinnego- psychopatologiczne następstwa przerywania ciąży i antykoncepcji, przemoc, uzależnienia.
 6. Psychologia w poradnictwie małżeńskim i rodzinnym.
 7. Nabywanie umiejętności komunikacyjnych.
 8. Nabywanie umiejętności wychowawczych.

© 2018 Archidiecezjalne Studium Życia Rodzinnego przy Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie