Studium

Archidiecezjalne Studium Życia Rodzinnego w Częstochowie jest naukowym zapleczem dla różnych form przygotowania do małżeństwa, duszpasterstwa rodzin i poradnictwa małżeńsko-rodzinnego.

Nasze Studium Życia Rodzinnego istnieje od 1978 roku. Zajęcia prowadzą u nas wykładowcy Instytutu Teologicznego, Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej oraz znani specjaliści problematyki rodziny z różnych ośrodków w Polsce.

Słuchaczem Studium może być osoba posiadająca świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia wyższej uczelni (wystarczy kserokopia). Dokumenty wraz z pisemną opinią właściwej władzy kościelnej i trzema fotografiami należy przedłożyć w sekretariacie do końca rekrutacji.

W miarę możliwości dobrze byłoby, gdyby w zajęciach uczestniczyły pary małżeńskie. Natomiast, przykro nam, ale nie mogą włączać się w zajęcia Studium osoby rozwiedzione, czy też bez ślubu kościelnego.

Nauka i formacja w Studium Życia Rodzinnego trwa dwa i pół roku (pięć semestrów). Obejmuje wykłady i seminaria naukowe, które odbywają się raz w miesiącu, w sobotę, w godz. 9.00 – 16.00 (od września do czerwca) w gmachu Instytutu Teologicznego (przy ul. Św. Barbary 41 w Częstochowie) oraz konsultacje w wyznaczonym dodatkowym terminie w miesiącu.

Studium kończy się uzyskaniem dyplomu – po uprzednim złożeniu egzaminów ustnych i pracy pisemnej. Dyplom ukończenia Studium daje podstawę do starania się o misję kanoniczną i zatrudnienie w kościelnych placówkach.

Z prośbą o studentów szczególnie zwracamy się do tych parafii, które nie mają jeszcze osób fachowo przygotowanych do poradnictwa rodzinnego przy parafii czy dekanacie, do prowadzenia wykładów dla narzeczonych w ramach PRE-KANY i lekcji z wychowania pro rodzinnego w szkole.

Informacji dotyczących Studium Życia Rodzinnego przy Instytucie Teologicznym udziela Sekretariat Referatu Duszpasterstwa Rodzin tel. (034) 324-10-44 (poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 9:00 -13:00; we czwartek: 11:00 – 13:00 i 14:00 – 16:00) lub Sekretariat Studium, ul. Św. Barbary 41, tel. 509 474 476 (poniedziałek: 9.00 – 17.00; wtorek: 9.00 – 17.00; czwartek: 9.00 – 17.00 oraz piątek: 9.00 – 17.00).

Zapraszamy!

© 2018 Archidiecezjalne Studium Życia Rodzinnego przy Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie