Wymagane dokumenty

  1. Podanie
  2. Wypełniony kwestionariusz osobowy
  3. Świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia wyższej uczelni (wystarczy kserokopia)
  4. Pisemna opinia właściwej władzy kościelnej (np. księdza proboszcza)
  5. 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym

© 2018 Archidiecezjalne Studium Życia Rodzinnego przy Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie